Plan aksional 2021-2023 i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut: konsultime publike me shoqëritë civile

21 mај,

Në 21 maj, gjatë javës së pushtetit të hapur (OpenGovWeek), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të përfshijë shoqërinë civile nëpërmjet konsultimit publik për përpilimin e përbashkët të Draft-planit aksional të Kuvendit 2021-2023. Evenimenti hibrid është i hapur për të gjitha organizatat civile të Republikës së Maqedonisë së Veriut duke i dhënë mundësi shoqërisë civile që të informohet dhe të përfshihet në zhvillimin e mëtutjeshëm të Planit aksional të Kuvendit për vitin 2021-2023 si dhe të konfirmohen angazhimet e Kuvendit.

Link për evenimentin hibrid:  https://us02web.zoom.us/j/83890564358

Agjenda: AGJENDA Ngjarja Hibride – OGP, Kuvendi (21 maj 2021)

Programi për mbështetje parlamentare, NDI, IDSCS dhe CUP

Leave a Reply