Kontaktoni

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Bulevardi ,,Shën Qirili dhe Metodi”, nr.54
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
ovp@mioa.gov.mk