Plani Kombëtar i Veprimit i OGP

Национален Акциски план за ПОВ (2024-2026)

Тековен

2024 - 2026

Национален Акциски план за ПОВ (2021-2023)

Завршен

2021 - 2023

Национален Акциски План за ОВП (2018-2020)

Завршен

2018 - 2020

Национален Акциски план за ОВП (2016-2018)

Завршен

2016 - 2018

Национален Акциски план за ОВП (2014-2016)

Завршен

2014 - 2016

Национален Акциски план за ОВП (2012-2014)

Завршен

2012 - 2014