Прв состанок на работната група “Партиципативно донесување на одлуки и граѓанско учество” за ко-креација на шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година

На 11 јули 2023 година од 11:30 до 13:00 часот се одржа првата средба на работната група која во наредниот период ќе работи на развивање на заложби/мерки за унапредување на партиципативноста во донесувањето на одлуки и граѓанско учество кои би биле дел од шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година. Средбата имаше за цел информирање на членовите на групата за временската рамка на процесот на ко-креација, начинот на работа на групата, запознавање со материјалите кои ќе се користат, критериумите по кои ќе се селектираат предлог заложбите, итн. Дополнително, на средбата беше дискутирано за идентификувани проблеми преку работата на присутните кон чие надминување треба да се насочат мерките од шестиот АП. Средбата и процесот на ко-креација се фацилитирани од Дарко Антиќ, Здружение ЕСЕ.

 

 

Leave a Reply