Transparenca, përgjegjësia, proaktiviteti dhe gjithëpërfshirja

Identifikoni angazhimet dhe masat që do të promovojnë përfshirjen më të madhe të qytetarëve në hartimin e politikave, monitorimin dhe vlerësimin sistematik të politikave qeveritare, proaktivitetin, lirinë dhe qasjen në informacion, të dhëna të hapura, transparencën e institucioneve, mbrojtjen e të dhënave personale, dixhitalizimin, me një fokus të veçantë tek të rinjtë , grupe të margjinalizuara dhe gra.
Emri Lloji Shkarko
Anëtar Institucioni Kontakt

Leave a Reply