Parlamenti i Hapur

Në vitin 2018, Asambleja e Republikës së Maqedonisë Veriore, duke ndjekur qëllimet e saj strategjike për Demokracinë Parlamentare Funksionale, Parlamentin e Hapur, Diplomacinë Parlamentare, Parlamentin e Sigurt dhe Shërbimet Moderne dhe Efiçente dhe Shërbimin Parlamentar dhe rekomandimet e Mekanizmit të Pavarësisë të OGP, u bashkuan me nismën. partneriteti qeveritar. Duke pasur parasysh pavarësinë e punës së Kuvendit si qeveri e veçantë në Republikën e Maqedonisë Veriore, puna për identifikimin e angazhimeve për Parlamentin e Hapur shkon paralelisht me aktivitetet për përcaktimin e angazhimeve të reja në Planin e pestë Kombëtar të Veprimit për Qeverinë e Hapur Partneriteti 2021-2023.

Emri Lloji Shkarko
Anëtar Institucioni Kontakt

Leave a Reply