Parandalimi i korrupsionit dhe promovimi i qeverisjes së mirë

Identifikoni zotimet dhe masat që do të promovojnë parandalimin e korrupsionit, ndërtimin e sistemeve të integritetit, menaxhimin e konflikteve të interesit, ndalimin e flukseve të paligjshme financiare dhe luftimin e evazionit fiskal me një fokus të veçantë tek të rinjtë, grupet e margjinalizuara dhe gratë.
Emri Lloji Shkarko
Anëtar Institucioni Kontakt

Leave a Reply