Ofrimi i shërbimeve publike

Identifikimi i angazhimeve dhe masave për ofrimin e shërbimeve publike – masa që mund të përmirësojnë cilësinë e arsimit, shëndetit, statusit shoqëror dhe qeverisjes në nivelin lokal, dixhitalizimi i shërbimeve, ndotja e mjedisit / ajrit, efiçienca e energjisë, etj me një fokus të veçantë te grupet e reja dhe gratë e margjinalizuara.

Emri Lloji Shkarko
Anëtar Institucioni Kontakt

Leave a Reply