Белешкa од одржаната работилница (Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност)

%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%88%d0%baa_%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0_%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d1%98%d0%bd_%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0_%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd 49KB

Leave a Reply