COUNCIL Meeting NOTIFICATION

Почитуван/а член на Совет [UserName] [UserSurname],

Ве известуваме дека закажана е седница на Советот за ОВП ,, [CouncilMeeting_Name]“, која ќе се одржи на ден [CouncilMeeting_Date].

На следниот линк имате увид во Дневниот ред на седницата: [CouncilMeeting_Agenda_List_NUMBERED].

Работните материјалите согласно дневниот ред се во прилог на оваа порака. [AgendaAttachments_FromAgendaTopics]

За приклучување на виртуелната седница на Советот пристапете на следниот линк [COUNCIL_Virtual_Room_Link].

Код на состанокот: [ViewerCode]

Гласањето по точките од дневниот ред, ќе можете да го извршите на следниот линк: https://ovp.gov.mk/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%bf/%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82/%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%bf/

Со почит,
Тим на ОВП