Unioni – Këshilli kombëtar për barazi gjinore

Emër i shkurtuar: НСРР
Qyteti: Скопје
Adresa: ул. 11 Октомври бр. 17-1/1, Скопје
Telefoni: 02 3134 390
Email name: sozm@t-home.mk, sozmrc@unet.com.mk
Website: http://www.sozm.org.mk/
Data e regjistrimit: January 18, 2016
Area of action: родова рамноправност и заштита од дискриминација