Shoqata për zhvillim dhe promovim të komunitetit Rom

Emër i shkurtuar: РОМАНО ЧАЧИПЕ
Qyteti: Скопје
Adresa: Вашингтонска бр.30, општина Шуто Оризари
Telefoni: 02/655-035/ 077/396-566
Email name: romanocacipe@yahoo.com
Website: http://www.google.com
Data e regjistrimit: December 14, 2017
Area of action: Параправно зајакнување на ромската заедница, социјална отчетност и женско репродуктивно здравје на жената Ромка