Shoqata për progres të demokracisë – Demokrasi Lab, Tetovë

Emër i shkurtuar: Демокраси Лаб
Qyteti: Тетово
Adresa: Илинденска 355, зграда 700 техно-парк УЈИЕ, Тетово
Telefoni: 072 303 142
Email name: sefer@demlab.org
Website: http://demlab.org/
Data e regjistrimit: November 1, 2000
Area of action: антикорупција, безбедност, градење демократија и медиуми