Shoqata ndër-komunale e personave me aftësi të kufizuara fizike në komunat e Velesit, Gradskos dhe Çashkës – MOBILITETI Veles

Emër i shkurtuar: З.Т.И.Л. МОБИЛНОСТ Велес
Qyteti: Велес
Adresa: ул. Алексо Демниевски бр. 7, 1400 Велес
Telefoni: 075 292 461
Email name: mobilnostveles@yahoo.com
Website: http://www.mobilnost.mk
Data e regjistrimit: August 31, 2008
Area of action: Национален сојуз на заштита на лицата со телесен инвалидитет