Shoqata e miqësisë Romo-Turke tufa Rome Manastir

Emër i shkurtuar: Ромско јато
Qyteti: Битола
Adresa: Караџова 45/Општина Битола
Telefoni: 075 877 207
Email name: romskojatobt@gmail.com
Website: https://www.facebook.com/RomskoJato/
Data e regjistrimit: April 17, 2005
Area of action: учество на Ромите, образование, млади, вмрежување