Reaktori – hulumtimi në veprim

Emër i shkurtuar: Реактор
Qyteti: Скопје
Adresa: бул. Партизански одреди 18/1-11
Telefoni: 02 3245 536
Email name: info@reactor.org.mk
Website: https://reactor.org.mk/
Data e regjistrimit: November 1, 2000
Area of action: