Qendra për menaxhim me ndryshimet

Emër i shkurtuar: ЦУП
Qyteti: Скопје
Adresa: ул. Рајко Жинзифов бр.44-1
Telefoni: 02 6092 216
Email name: info@cup.org.mk
Website: https://cup.org.mk/
Data e regjistrimit: November 1, 2000
Area of action: