Qendra për hulumtime dhe analiza ligjore

Emër i shkurtuar: ЦПИА
Qyteti: Скопје - Центар
Adresa: ул. Благој Давков 2-2/13, Центар, Скопје
Telefoni: 02 3201 845
Email name: contact@cpia.mk
Website: http://www.cpia.mk
Data e regjistrimit: April 16, 1993
Area of action: правосудство, владеење на право, човекови права