Fondacioni për internet dhe shoqëri Metamorfozis

Emër i shkurtuar: Метаморфозис
Qyteti: Скопје
Adresa: ул. Апостол Гусларот бр. 40
Telefoni: 02 3109 325
Email name: info@metamorphosis.org.mk
Website: https://metamorphosis.org.mk/
Data e regjistrimit: November 1, 2000
Area of action: