Asociacioni për hulumtim, komunikim dhe zhvillim Pablik

Emër i shkurtuar: Паблик
Qyteti: Скопје
Adresa: ул. Орце Николов 93/5
Telefoni: 02 2466 444
Email name: info@public.org.mk
Website: https://public.org.mk/
Data e regjistrimit: November 1, 2000
Area of action: