Kontakt personi

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Azhurnimi i fundit në

12 May 2023

Arritjet totale për të qenë të suksesshëm: 1

Arritjet e arritura: 0/1

Arritjet në pritje: 0/1

Arritjet e parealizuara: 1/1

Arritjet me progres të konsiderueshëm: 0/1

Незапочнато

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Treguesit e qëllimit të propozimit: Спроведена постапка за јавна набавка на камери и пропратна опрема за вршење на директен онлајн пренос на седници

НАБАВКА НА КАМЕРИ СО ПРОПРАТНА ОПРЕМА ЗА ИНТЕРНЕТ ПРЕНОС НА СЕДНИЦИ

Cili problem publik adresohet nga angazhimi?

На интернет страната на Собранието се емитува сигналот од Собранискиот ТВ канал. Салите во Собранието не се опремени со потребната опрема за вршење на интернет пренос од седниците на работните тела за јавноста да следи во реално време седници на работни тела наместо снимки на Собранискиот канал.

Main goal of the proposal

Активноста се предлага со цел обезбедување зголемен пристап на јавноста во работата на Собранието. Освен преку собранискиот канал се обезбедува пристап и преку директен пренос на интернет.

Si do të kontribujë angazhimi në zgjidhjen e problemit publik?

Се зголемува пристапот на јавноста во работата на Собранието. Освен преку собранискиот канал се обезбедува пристап и преку директен пренос на интернет.

Pse është ky angazhim i rëndësishëm për vlerat e PHQ?
Informacion shtesë

Проектирана вредност од 3.000.000 денари обезбедени од донација.Leave a Reply