Seancat

Data Sesioni Procesverbali Vote report
20.03.2024 11-та Седница на Советот за ПОВ 2024-2026 Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
22.02.2024 10-та Седница на Советот за ПОВ 2024-2026 Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
23.01.2024 9-та Седница на Советот за ПОВ 2024-2026 Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
19.12.2023 8-ма Седница на Советот за ПОВ 2024-2026 Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
03.11.2023 7-ма Седница на Советот за ПОВ 2021-2023 Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
28.09.2023 6-та Седница на Советот за ПОВ 2021-2023 Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
17.05.2023 5-та Седница на Советот за ПОВ 2021-2023 Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
20.04.2023 4-та Седница на Советот за ПОВ 2021-2023 Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
07.10.2022 3-та Седница на Советот за ПОВ 2021-2023 Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
29.04.2022 Он-Лајн (I) Седница на Советот за ПОВ 2021-2023 Nuk është bashkangjitur asnjë procesverbal Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
11.03.2022 Конститутивна седница на Советот Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
06.10.2021 9-та Седница на Советот за ОВП Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
20.07.2021 8-ма Седница на Советот за ОВП Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
28.12.2020 7-ма Седница на Советот за ОВП Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
02.11.2020 6-та Седница на Советот на ОВП Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
21.09.2020 5-та Седница на Советот Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
29.07.2020 4-та Седница на Советот Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Shkarko raportin e votimit
20.07.2020 3-та Седница на Советот Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
09.06.2020 2-ра Седница на Советот Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit
06.05.2020 Конститутивна седница на Советот Shkrakoni procesverbalin e mbledhjes Nuk është bashkangjitur asnjë raport të votimit