Votimi – Këshilli i OGP

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

Дали сте за прашање по Точка 1 од дневниот ред?
Дали сте за прашање по Точка 2 од дневниот ред?
Дали сте за прашање по Точка 3 од дневниот ред?
5 гласови · 15 одговори