Азир Алиу: Република Северна Македонија има препознаени резултати во процесите на отворена влада

Министерот за информатичко општество и администрација, Азир Алиу, денеска говори на конференцијата „ Партнерство за отворена власт – дијалог за Националниот акциски план  2024-2026“, која што се одржа во свечена сала на Влада на Република Северна Македонија.

Министерот Алиу посочи дека Република Северна Македонија има препознаени резултати во процесите на отворена влада.

“ Република Северна Македонија има препознаени резултати во процесите на отворена влада. Од приклучувањето во оваа иницијативата во 2011 година досега, преку пет акциски планови, посветено се следеше потребата од поголем ангажман и вклученост на граѓаните во процесот на донесување одлуки, воведување на поголеми стандарди на интегритет и поголем пристап до технологија.

Отворените финансии и достапноста на информациите за плаќањата на државните институции кон фирми, други институции и физички лица; Граѓанскиот буџет; зголемувањето на рокот за консултација на предлог законите на ЕНЕР; достапноста на повеќе од 300 податочни сетови на порталот за отворени податоци; пристапот до правда, воспоставувањето на регистарот за вистински сопственици, се само дел од постигнатите резултати. Со отворањето и ставање на располагање на нашите ресурси на јавноста, успеавме да го унапредиме дијалогот, иновациите и употребата на технологијата што го прават животот на нашите граѓани подобар и полесен.” , посочи министерот Алиу.

Министерот Алиу додаде дека МИОА е надлежно министерство за ова иницијатива и дека во месец јули отпочнаа активностите за подготовка за шестиот Акциски план за Партнерство за отворена власт за периодот 2024-2026 година

“ Министерството за информатичко општество и администрација е надлежно министерство за координација на оваа иницијатива, која во срцето на своето делување ја промовира и поттикнува идејата за транспарентност на Владата, учество на јавноста во процесите на креирање на јавните политики и отчетност на Владата за испорачаните услуги.

Оваа година е особено значајна за нас.  Во јули месец во слична атмосфера официјално отпочнаа активностите за подготовка за шестиот Акциски план за Партнерство за отворена власт за периодот 2024-2026 година. Во изминатите месеци во веќе препознатливиот динамичен и инклузивен процес се подготвуваа придонесите за  шестиот акциски план  и тоа со вклученост на околу стотина претставници од граѓанскиот и јавниот сектор, Советот и Мрежата на граѓански организации за Партнерство за отворена власт.”, заклучи министерот Азир Алиу.

Leave a Reply