Одржани работни средби со Работната група со сите чинители за спроведување на Националниот Акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година

Министерството за информатичко општество и администрација, во рамки на редовните активности во процесот на координација…