Отворен парламент

Во 2018 година, Собранието на Република Северна македонија, следејќи ги своите стратешки цели за Функционална парламентарна демократија, Отворен парламент, Парламентарна дипломатија, Безбеден парламент и Модерни и ефикасни услуги и собраниска служба и препораките на механизмот за независно на ОВП се приклучи на иницијативат аза Отворено владино партнерство. Имајќи ја во предвид независноста на работата на Собранието како посебна власт во Република Северна Македонија, работата на идентификување на заложби за Oтворен парламент оди паралелно со активностите за утврдување на нови заложби во петтиот Национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година.

Член Институција Контакт
Јован Митревски
Координатор на пратеничката група на СДСМ
Никола Мицевски
Координатор на пратеничка група на ВМРО ДПМНЕ
Изет Меџити
Координатор на пратеничката група на ДУИ
Скендер Реџепи
Координатор на пратеничката група на Алианса на Албанците и Алтернатива
Цветанка Иванова
Генерален секретар на Собранието
Мики Милховски
Заменик на генералниот секретар
Илир Селмани
кабинет на ПретсеRателот на Собранието
Бојан Василевсхи
кабинет на Генералкиот секретар на Собранието
Златко Атанасов
Парламентарен институт
Дејан Димитриевски
Парламентарен институт
Мане Нецев
Сектор за информатички технологии
Лхдија Карахамчева
Сектор за меfународна соработка
Елека Коцева
Захонодавно-правен сектор
Мaja Ермилова - Левкова
Сектор за работни тела
Јасмина Которчевик
Сектор за финансиски прашања
Даниела Велковска
Сектор на НСЕИ
Исмаил Хамити
Сектор за превод
Џемаљедин Неџипи
Одделение за внатрешна ревизија
Анита Огњановска
Одделение за човечки ресурси
Билјана Ивановска
Сектор за административни работи
Илмие Јашари
Сектор за седници
Гордана Гапиќ Димитровска
национален координатор при МИОА
Robert Scott Heaslet
Национален демократски институт
Едип Билал
Национален демократски институт
Мартин Тодевски
Центар эа управување со промени
Ивона Сталевска
Фондација Отворено Општество
Дарко Црвенковски
Програма за развој на Обединети Нации
Дамир Незири
Вестминстер фондацијата за демократија
Rezart Мehmed
OБСE
Живко Мицкоски
Граѓанска асоцијација Мост
Qendresa Sulejmani
Фондација Метаморфозис
Александар Кржаловски
Македонски центар зa мегународна соработка
Герман Филков
Центар за граѓански комуникации
Влора Речица
Институт за демократија Социетас цивилис
Александра Ѓоргиевска Јовевска
Институт за демократија Социетас цивилис
Кристина Колозова
Амбасада на Швајцарската конфедерација

Напишете коментар