Отворена Порта

Emër i shkurtuar: Отворена Порта
Qyteti: Скопје
Adresa: Сава Ковачевиќ 1а, 1000-Скопје
Telefoni: +389 02 2700 107
Email name: mtodorovska@lastrada.org.mk
Website: https://lastrada.org.mk/
Data e regjistrimit: October 1, 2021
Area of action: "Отворена Порта е водечка самоодржлива организација во Македонија, препознаена на национално и меѓународно ниво по својата посветеност, истрајност и професионалност, како и фокусираност на потребите и интересите на тргуваните лица и ранливите групи. Отворена Порта се стреми кон создавање на општество ослободено од нееднаквост, сиромаштија, дискриминација, родово базирано насилство, трговија со луѓе и експлоатација, каде во целост се почитуваат човековите права и постојат еднакви можности за социо-економска независност на сите граѓани."