Здружение ХОПС – Опции за здрав живот, Скопје

Emër i shkurtuar: ХОПС
Qyteti: Скопје
Adresa: Ул. Христо Смирненски бр. 48/1-6, 1000 Скопје, Северна Македонија
Telefoni: 02 3 246 205
Email name: hajdis@hops.org.mk
Website: https://hops.org.mk/
Data e regjistrimit: December 5, 2011
Area of action: истражување, едукација, застапување, поддршка за луѓе кои употребуваат дроги и за нивните семејства, поддршка за сексуални работници и за нивните семејства, поддршка за деца кои употребуваат дроги, Ресоцијализација и рехабилитација, правна помош