Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанци Избор с.Баница Струмица

Emër i shkurtuar: Избор Струмица
Qyteti: Струмица
Adresa: с.Баница бр.220 Струмица
Telefoni: 075 495 470
Email name: izborsr@gmail.com
Website: http://izborstrumica.com/?lang=mk
Data e regjistrimit: December 16, 1997
Area of action: советување, лекување, реинтеграција, ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанци, профеесионална рехабилитација, социјално претприемништво