ЕХО Едукативно Хуманитарна Организација

Emër i shkurtuar: ЕХО Штип
Qyteti: Штип
Adresa: Тодор Коларов бр.26
Telefoni: 070 831 143, 070 22 82 82
Email name: ed_hum_eho@yahoo.com
Website: http://www.eho-org.mk
Data e regjistrimit: November 12, 2000
Area of action: заштита од нaсилство врз жени и девојчиња, родово-базирано насилство, родова рамноправност, пристап до правда за граѓани во социјален ризик и жртви на РБН, транспарентност на јавните набавки на локално и централно ниво