Shoqata Rajonale Akademike, Shkup – Shoqata e Qytetarëve për trajnim, edukim dhe rikualifikim të burimeve njerëzore

Emër i shkurtuar: АРА Скопје
Qyteti: Скопје - Аеродром
Adresa: бул. Видое Смилевски Бато 73/4, Аеродром
Telefoni: 070 205 908
Email name: elizabeta_ml@live.com
Website: https://./
Data e regjistrimit: August 8, 2000
Area of action: Едукација, образование, обуки за градење на капацитети на човечки ресурси со акцент на јавната администрација и јавните службеници