NAP Proposal Submission – Coordinator Notif. TEMPLATE

Почитувани [username_coordinator],

Поднесен е нов предлог на заложбата/мерка со наслов [Proposal_Title].

Предлогот можете да го прегледате на следниот линк [LINK_TO_NEW_PROPOSAL].

Ве молиме извршете проверка на доставениот предлог и извршете објава. Доколку не ја проверите и објавите, автоматското време за објава на предлогот на порталот е [Proposal_Publish_Period] денови од поднесувањето на предлогот.

Со Почит,
Тимот на ОВП