Прв состанок на работната група „Унапредување на активностите за климатските промени“ за ко-креација на шестиот АП за ПОВ 2024 – 2026 година

На 12.07.2023 година се одржа првиот состанок во рамките на работната група за унапредување на активностите за климатските промени, како еден од утврдените приоритети за ко-креирање на шестиот по ред Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година.

На состанокот беше објаснет процесот на ко-креација на НАП за ПОВ 2024-2026, начинот на креирање на заложби, беше посочена и страницата за ПОВ каде што претставниците на граѓанските организации може да добијат подетални информации за креирањето на ваквите планови и за процесите на зголемување на отвореноста и транспарентноста на властите, а беше презентирана и временската рамка во која што треба да се реализира овој процес.

Учесниците во работната група ги споделија нивното искуство и познавања на темата како и проблемите и предизвиците со кои што се соочува секторот животна средина и климатски промени идентификувани од страна на претставниците на граѓанските организации. Средбата и процесот на ко-креација се фацилитирани од Лилјана Јоноски, Рурална Коалиција.

 

Leave a Reply