Конститутивна седница на Советот

Data: 17.05.2024

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Свечен дел

Воведен збор и претставување на членовите  на Советот

  • Поздравно обраќање, г-дин Naim Bajrami, министер за информатичко општество и администрација

Работен дел

  1. Соработка со Советот, новини и следни чекори во процесот на Партнерството за отворена власт, г-ѓа Гордана Гапиќ Димитровска, национален координатор за Партнерството за отворена власт
  2. Претставување на Мрежата на граѓански организации за Партнерството за отворена власт и соработката со Советот, г-ѓа Маријана Јанческа, Фондација Метаморфозис
  3. Прашања и предлози
Artikujt e agjendës
Numri i artikullit të agjendës Titulli
Procesverbali
Shkarko

Leave a Reply