Здружение на граѓани „НЕКСУС Граѓански концепт“

Abbreviated name: Нексус
City: Скопје
Address: ул. Васил Ѓоргов бр. 33/37, Центар, Скопје
Telephone: 070999425
Email name: nexus.civil.concept@gmail.com
Website: https://nexus.org.mk/
Date of registration: June 10, 2016
Area of action: Владеење на право, човекови права, демократија, безбедност