Насоки за проактивно објавување на информации од јавен карактер за функционери или раководни лица

Насоките можете да ги прочитате / превземете на следниот линк:

Насоки-за-проактивно-објавување-на-информации-од-јавен-карактер-за-функционери-или-раководни-лица-1.pdf (aspi.mk)

Партнерство за отворена власт.