Конференцијата на Високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и одбележувањето на десет години Партнерство за отворена власт во Северна Македонија

Ни претставува задоволство да Ве поканиме во име на Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА), Фондацијата Отворено oпштество – Македонија (ФООМ), Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) и Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), кои партнерски го спроведуваат проектот „Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023“, да присуствувате на Конференцијата на Високо ниво за промоција на петтиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и одбележувањето на десет години Партнерство за отворена власт во Северна Македонија.

Конференцијата ќе се одржи на 23 февруари (среда) 2022 година, со почеток во 10.30 часот во х. Александар Палас – Скопје.

На Конференцијата присутните ќе се осврнат на придобивките од процесот на Партнерство за отворена власт и важноста на вклучување на сите заинтересирани страни во овој процес; ќе дадат преглед на процесот во кој беа утврдени приоритетните области при ко-креација на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 (НАП за ПОВ 2021-2023); ќе ги споделат плановите за спроведување и следење на заложбите на Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023 и секако ќе се осврнат на одбележување на десетгодишнината на процесот на Партнерство за отворена власт во Северна Македонија. Се надеваме дека на Конференцијата ќе биде поттикната и дебата и соработка меѓу сите заинтересирани страни кои се вклучени во процесот на ко-креирање, спроведување и следење на НАП за ПОВ 2021-2023.

Работен јазик на конференцијата е македонскиот јазик, а ќе биде обезбеден симултан превод на албански и англиски јазик и обратно. На конференцијата која ја организираме во живо ќе бидат запазени сите ковид протоколи. Потребно е присутните при регистрацијата да приложат сертификат за завршена вакцинација.

 

Програма за работа на конференцијата.

Ве замолуваме Вашето присуство да го регистрирате на следниов линк https://forms.office.com/r/PAQ2JasK7t

Напишете коментар