Акциски план 2021-2023 на Собранието на Република Северна Македонија: јавни консултации со граѓанското општество

21 мај,

 

На 21 мај, за време на седмицата за отворена власт (OpenGovWeek), Собранието на Република Северна Македонија ќе го вклучи граѓанското општество преку јавнa консултацija за ко-креираниот нацрт Акционен план на Собранието 2021-2023 година. Хибридниот настан е отворен за сите граѓански организации од Северна Македонија, обезбедувајќи можност да се информира и вклучи граѓанското општество во понатамошниот развој на Акцискиот план на Собранието за 2021-2023 година како и да се потврдат заложбите на Собранието.

 

Линк до хибриден настан: https://us02web.zoom.us/j/83890564358

Агенда: АГЕНДА Хибриден настан – OGP, Собрание (21 мај 2021)

Програма за парламентарна поддршка, НДИ, ИДСЦС и ЦУП

Напишете коментар