Седници

Датум Седница Записник Извештаj од Гласањe
17.05.2023 5-та Седница на Советот за ПОВ 2021-2023 Не е прикачен записник Не е прикачен Извештај од Гласање
20.04.2023 4-та Седница на Советот за ПОВ 2021-2023 Не е прикачен записник Не е прикачен Извештај од Гласање
07.10.2022 3-та Седница на Советот за ПОВ 2021-2023 Симни записник Не е прикачен Извештај од Гласање
29.04.2022 Он-Лајн (I) Седница на Советот за ПОВ 2021-2023 Не е прикачен записник Не е прикачен Извештај од Гласање
11.03.2022 Конститутивна седница на Советот Симни записник Не е прикачен Извештај од Гласање
06.10.2021 9-та Седница на Советот за ОВП Симни записник Не е прикачен Извештај од Гласање
20.07.2021 8-ма Седница на Советот за ОВП Симни записник Не е прикачен Извештај од Гласање
28.12.2020 7-ма Седница на Советот за ОВП Симни записник Не е прикачен Извештај од Гласање
02.11.2020 6-та Седница на Советот на ОВП Симни записник Не е прикачен Извештај од Гласање
21.09.2020 5-та Седница на Советот Симни записник Не е прикачен Извештај од Гласање
29.07.2020 4-та Седница на Советот Симни записник Симни го Извештајот од гласање
20.07.2020 3-та Седница на Советот Симни записник Не е прикачен Извештај од Гласање
09.06.2020 2-ра Седница на Советот Симни записник Не е прикачен Извештај од Гласање
06.05.2020 Конститутивна седница на Советот Симни записник Не е прикачен Извештај од Гласање