Одржан Јавен настан „Партнерство за отворена власт – Дијалог за Националниот акциски план 2024-2026“

 

Скопје, 7 јули 2023 година

Денес во организација на Министерството за информатичко општество и администрација се одржа Јавен настан „Партнерство за отворена власт – Дијалог за Националниот акциски план 2024-2026“. Со јавниот настан се одбележа официјалното отпочнување на новиот процес на ко-создавање на шестиот по ред Национален акциски план за партнертво за отворена власт 2024-2026.

Јавниот настан се одржа како дел од утврдените активности во Постапката за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „Партнерство за отворена власт” од страна на Советот за партнерство за отворена власт.

На овој настан свое обраќање имаа: Министерот за информатичко општество и администрација – Др. Азир Алиу; Претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија – Беса Адеми и Заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Северна Македонија- Бојан Василевски.

Министерот за информатичко општество и администрација Др. Азир Алиу се осврна на придобивките кои произлегуваат од Партнерството за отворена власт:  „Оваа иницијатива ни  овозможува меѓусебно да се информираме, да разговараме и да изградиме нови коалиции, да предложиме нови алатки се со цел да се унапреди соработката и ангажираноста меѓу јавните институции и граѓаните, на начин што администрацијата и јавните институции ќе бидат  поотворени за нови иницијативи за секој чинител кој би сакал да придонесе со иновација со која би се подобриле  перформансите од работењето и би се овозможило разбирање на постапките на оние кои добиле мандат од народот да донесуваат одлуки“, истакна министерот.

Тој потенцираше дека целта на денешниот настан е да ја промовира иницијативата Партнерство за отворена власт и да се отпочне со отворена дебата и разработка на предизвиците во областите на борба против корупција, развој и користење на дигитални технологии, климатските промени, правно зајакнување и пристапот до правда, партиципативно донесување на одлуки и граѓанско учество, Отворено Судство и Отворен Парламент. На самиот крај порача ,,како и досега, така и во наредниот период, Партнерството за отворенa власт нека биде поттик и инспирација во партнерски однос со сите чинители во општеството да се идентификуваат, пресретнуваат и надминуваат современите но и непредвидливите предизвици,,.

Претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија Беса Адеми во своето обраќање упати дека Врховниот суд на Република Северна Македонија беше првата институција во правосудството која изрази спремност, ја препозна и прифати понудената иницијатива за Партнерство за отворена власт, согледувајќи ја потребата за обезбедување на рамнотежа помеѓу трите власти со цел обезбедување и достапност на информациите до граѓаните во постигнување на ефикасна и ефективна правда. Поддршката на Врховниот суд и посветеноста на Советот за отворено судство со конзистентна соработка во креирање на новите приоритети и заложби во рамките на процесот на Партнерство на отворена власт е неопходна за обезбедување на уставната темелна вредност, а тоа е владеењето на правото. ,,Сметам дека Отвореното судство како дел од Партнерството за отворена власт ќе послужи како механизам за подобрување на статусот на судството утврден во Уставот и законите, во обезбедување на услови за целосно почитување на начелото за независност во сите облици, институционална, функционална и финансиска и ќе претставува основа за целосна отвореност на судовите кое е клучно за зголемување на позитивното мислење на граѓаните,, истакна Претседателот на Врховниот суд.

 Заменик генералниот секретар на Собранието на Република Северна Македонија Бојан Василевски, во своето обраќање истакна дека Собранието ја препознава важноста на отвореноста и транспарентноста на законодавната власт. Парламентарните информации и припаѓаат на јавноста и разбирањето на законодавниот дом е да обезбеди отвореност на податоци, на проактивен начин, во дигитален формат колку што е тоа возможно. „Ние сме едни од првите парламенти што развија сопствен акциски план во 2018 година, со искуството што го имаме, Собранието планира во следниот период уште поабициозен, но и конкретен акциски план, со видливи и достапни резултати, информации и алатки.„

Работниот дел од јавниот настан продолжи со сесии на кои панелистите преку своите обраќања обезбедија детален осврт на придобивките и идните активности на Партнерството за отворена власт во Република Северна Македонија.

На сесијата ,,Кои се придобивките од процесот на ПОВ и зошто е важна вклученоста во овој процес?,, свое обраќање имаа: Гордана Гапиќ Димитровска  Национална координаторка за Партнерство за отворена власт, Министерство за информатичко општество и администрација; Златко Атанасов Парламентарен институт Собрание на РСМ – Отворен парламент, Жарко Хаџи-Зафиров Центар за правни истражувања и анализа-Oтворено судство и Данче Даниловска Бајдевска Фондација Метаморфозис, Мрежа на граѓански организации за ПОВ, кои се осврнаа на придобивките од процесот на Партнерство за отворена власт и важноста на вклучување на сите заинтересирани страни во овој процес, вклученоста, улогата, формирањето и структурата на Советот за ПОВ и Мрежата на граѓански организации за ПОВ.

На втората сесија ,,Кои се чекорите за подготовка на АП за ПОВ 2024-2026 и на кои приоритетни области ќе се работи?,, свое обраќање имаа: Дарко Антиќ  Ко-претседател на Советот за координација и следење на процесот на Партнерство за отворена власт 2021-2023 година и Сандра Пернар Висока регионална координаторка за Европа од Партнерство за отворена власт кои се осврнаа на постапката за ко-креација на новиот Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 која обезбедува систематизиран начин на работење кој ќе осигура навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес на ко-реирање на новиот  акциски план како и на  препораките и насоките од Секретаријатот за Партнерство за отворена власт.

Во завршниот дел од настанот Гордана Гапиќ Димитровска- Национална координаторка за Партнерство за отворена власт, Министерство за информатичко општество и администрација се осврна на идните активности на иницијативата ПОВ во РСМ, со фокус на временската рамка со активности за ко-креирање на Националниот акциски план 2024-2026, поттикнувајќи ја вклученоста на сите засегнати страни во овој процес.

Исто така, на настанот присутните се согласија дека истиот треба да се препознае како место на кое претставниците на јавните институции и невладиниот сектор ќе имаат можност да ги идентификуваат идните предизвици кои со заеднички напори ќе бидат пресретнати и утврдени во новиот план кој се очекува да биде финализиран на крајот на оваа година.

Галерија слики од настанот: на овој линк.

 

Напишете коментар