Одржана е-конференцијата „Отворено владино партнерство – дијалог за Националниот акциски план 2021-2023“

Скопје, 30 септември 2020

Министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири се обрати на е-конференцијата „Отворено владино партнерство – дијалог за Националниот акциски план 2021-2023“. Целта на настанот беше да се промовира иницијативата ОВП меѓу граѓанските организации, подетално да ги информира за придобивките и остварениот прогрес и да создаде простор за дискусија за следните чекори во ко-креирањето на новиот акциски план.

„Во изминатите неколку години Република Северна Македонија постигна напредок во областите кои придонесуваат кон остварување на основните принципи на Отвореното владино партнерство. Преземени беа голем број активности за градење на партнерски однос со граѓаните и компаниите во обликување на националните политики и креирање на националното законодавство, стратегии и инцијативи. Ваквиот пристап секогаш придонесува за постигнување на добри резултати и поквалитетно законодавство, а висок приоритет останува подобрување на сите механизми кои ја гарантираат вклученоста и партнерскиот однос помеѓу институциите и граѓанскиот сектор како основа за градење на демократско општество“, рече министерот Шаќири.

Министерот истакна дека во изминатиот период е постигнат успех за проширување на оваа иницијатива и во рамките на Собранието. Овој успех е очекувано да биде надополнет во текот на следниот период со приклучување на судството, со новиот Акциски план за следните две години.

На  е-конференцијата се разговараше за темите: Кои се придобивките од процесот на ОВП и зошто е важна вклученоста во овој процес, кои се чекорите за подготовка на АП за ОВП 2021 – 2023 и на кои приоритетни области ќе се работи?.

Свои излагања имаа учесниците: Мики Милковски- Заменик на Генералниот секретар на Собранието на Република Северна Македонија, Paul Maassen- Генерален секретар Отворено владино партнерство, Гордана Гапиќ Димитровска Национална координаторка за ОВП-МИОА, Мартин Тодевски Ко-претседател на Советот за координација и следење на процесот на ОВП и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020 година, Ивона Сталевска,  Фондација Отворено Општество-Македонија, Мрежа на граѓански организации за ОВП, Златко Атанасов, Парламентарен институт Собрание на РСМ-Отворен парламент, Жарко Хаџи-Зафиров од Центарот за правни истражувања и анализа-Oтворено судство, Даниела Арсенова Лазарова- координатор во ЛЕР во општина Св. Николе- ОВП на Локално ниво, Герман Филков,  член на Советот за координација и следење на процесот на ОВП и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020 година, како и Сандра Пернар, регионална координаторка за Европа од ОВП и Марија Николовска Арсовска од фондацијата Метаморфозис.

Инаку, нашата земја е членка на иницијативата од 2011 година и досега има усвоени четири национални акциски планови (во 2012, 2014, 2016 и 2018 година). Координатор на владините активности за ОВП е Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство за информатичко општество и администрација

Напишете коментар