Министерството за информатичко општество и администрација, организираше работна средба со офицерите за отворени податоци од органите и институциите од јавниот сектор

Скопје, 23 мај 2019

Министерството за информатичко општество и администрација, денес организираше работна средба со офицерите за отворени податоци од органите и институциите од јавниот сектор.

Средбата се одржа во рамки на редовните активности на процесот за отворени податоци, со цел координација и непречена реализација на мерките и активностите од Стратегијата за отворени податоци со Акциски план 2018-2020 година, како и соодветно почитување и постапување по одребите од Законот за користење на податоците од јавниот сектор.

На средбата беше презентиран порталот за отворени податоци, по што учесниците меѓу другото дискутираа за теми поврзани со техничките аспекти и начините на објавување на информации, регистрација, како и можни пречки при објавувањето.

Со цел поддршка на институциите вклучени во овој процес, МИОА на работната средба даде и дополнителни насоки за отворање на податоци и унапредување на квалитетот на отворените податоци.  

Министерство за информатичко општество и администрација

Напишете коментар