TWG coordinator notification mail – rejected proposal

Почитувани [username],
Предлог заложбата/мерката со наслов [Proposal_Title] е одбиена и нема да биде дел од актуелниот НАП во подготовка.

Образложението за одбивање е следното:
[Proposal_Explanation]

Истата можете да ја прегледате на следниот линк [LINK_TO_PROPOSAL].

Со Почит,
Тимот на ОВП