Status Change of Measure/Commitment TEMPLATE

Почитуван/а [username],

Вашиот поднесен предлог мерка/заложба, претрпе промени во статусот. Новиот статус на предлогот [LINK_TO_MEASURE] е [NewStatus].

Промената на статусот, е со следното образложение:
[PROPOSAL_EXPLANATION]

Со почит,
Тим на ОВП Портал.