Status Change of Goal of Measure TEMPLATE

Почитуван/а [username]

Вашиот предлог, претрпе промени во статусот. Новиот статус е достапен на следниот линк [LINK_TO_TRACKER_OF_MEASURE] е [NewStatus].

Со почит,
Тим на ОВП Портал.