Responsible Persons for Measures/Commitments – STATUS change REMINDER MAIL TEMPLATE

Почитуван/а [username],

Оваа порака е потсетник за ажурирање на статусот на спроведување на НАП за ОВП, на порталот за ОВП.
Ве молиме како одговорно лице од вашата институција да го разгледајте статусот на заложбата/достигнувањето и соодветно да извршите ажурирање на содржината најдоцна во рок од 7 дена.
Промените може да ги извршите со пристапување на следниот линк: [LINK_DO_MERKA].

Благодариме за разбирањето,
Тим на ОВП порталот.