Proposal Submission notification TEMPLATE

Почитувани,

Ви благодариме за испратениот предлог преку Порталот за Отворено Владино Партнерство на РСМ.
Вашиот предлог ќе биде јавно достапен најдоцна во рок од 3 од доставата.

Следењете на статусот на испратениот предлог пред да биде објавен ви е достапен на ниво на вашата корисничка страна во корисничката сметка на порталот.
Автоматската објава на предлозите е по изминати 3 дена од пристигањето на истите во нашиот систем.

За развојот и статусот на вашиот предлог ќе бидете дополнително известени.

Ви Благодариме,
Тимот на ОВП