NEWS Subscription (user interests) TEMPLATE

Почитуван/а,

Воведена е новина/ново соопштение во вашето избрано поле на интерес: [AreaOfInterest] во порталот за Отворено Владино Партнерство на РСМ.
Новините можете да ги видите на следниот линк [LINK].
Се грижиме секогаш да сте во тек со настаните во областа на ОВП на РСМ.

Со Почит,
Тимот на ОВП Портал