NEW NGO Organization – THANK YOU EMAIL

Почитуван/а [username],

Ви благодариме за успешнаата апликација за член на Мрежата на Граѓански Организации во
рамките на порталот за Отворено Владино Партнерство на РСМ.

Вашиот предлог ќе биде разгледан и Вашата корисничка сметка ќе биде надградена како претставник на
огранизацијата за која сте го пополниле апликативниот формулар, дополнително по разгледувањето и евентуална позитивна одлука на истиот .

Доколку имате потреба да промените нешто во вашиот предлог контактирајте го нашиот администраторски тим.

Со Почит,
Тимот на ОВП Портал