TWG coordinator notification mail – accepted proposal

Почитувани [username],
Предлог заложбата/мерката со наслов [Proposal_Title] е прифатена и вклучена во новиот НАП .

Истата можете да ја прегледате на следниот линк [LINK_TO_PROPOSAL_IN_TRACKER].

Со Почит,
Тимот на ОВП